Radionice za djecu

U RUJNU 2022. ZAPOČINJEMO S NOVIM CIKLUSOM RADIONICA.

PRIJAVE NA: vjezbaonicasrece@gmail.com

RADIONICA SREĆE za najmlađe (uzrast 4 do 6 godina):

Radionice se nadovezuju jedna na drugu te nije moguće pohađati pojedinačne radionice.

 

• 1. radionica „PET SREĆICA“ – povezujuće aktivnosti
“Pet srećica” povezujuća je radionica na kojoj uz dijete obavezno prisustvuje jedan roditelj. Voditeljice
će roditeljima predstaviti aktivnosti temeljene na „pet srećica“ (igra, dodir, smijeh, prisutnost i ritam) te
pokazati konkretne načine kako se povezivati s djecom uz autorske pjesmice i igre koje, ako se
svakodnevno izvode s djecom, povećavaju osjećaj sigurnosti, ljubavi i duboke povezanosti te samim
time i povećavaju spremnost djeteta na suradnju. Previđeno je i kratko sonažujuće predavanje za roditelje
u drugoj dvorani.

 

• 2. radionica “MIRKO BJESOMIRKO” – samoregulacija i emocije

Skupa ćemo na slikovit način istraživati bogat i kompleksan svijet emocija te učiti kako prepoznati
ljutnju, tugu, strah, sreću. Emocija s kojom djeca imaju najviše izazova je upravo ljutna. Ljutnja s kojom
se ne znamo nositi, nerijetko prerasta u bijes, a bijes najčešće prerasta u agresiju. Djeci ćemo kroz
zabavne aktivnosti pomoći da se nauče nositi s vlastitom ljutnjom te ćemo je vježbati izražavati na
prihvatljive načine.

 

• 3. radionica „JA I STRAHOJED“
Strah je neugodna emocija i svakom je djetetu potrebna podrška i razumijevanje kako bi se osjećalo
sigurno i zaštićeno. Kroz tematsku slikovnicu „Ana i gospodin Strahojed“ i razne aktivnosti bavit ćemo
se temom straha i poigravati se njime kroz različite humoristične situacije te tako pružiti djeci alate koji
im mogu pomoći da se nose sa svojim strahovima.

 

• 4. radionica ČAROLIJA IZBORA
Na ovoj radionici upoznat ćemo dva simpatična lika iz slikovnice „Gospodin Iz i gospođica Po“, koji će
nas naučiti da u svakome trenutku imamo izbor i da odluke koje donosimo imaju svoje posljedice. Te
posljedice mogu biti ugodne i neugodne, a naši junaci, Iz i Po, uče nas da trebamo preuzeti
odgovornost za svoja ponašanja i svoje izbore. Kroz ovu radionicu s djecom ćemo raditi na
osvještavanju naših svakodnevnih izbora i posljedica koje iz njih proizlaze.

 

• 5. radionica – MOGU, HOĆU, ŽELIM!
Jedna uzbudljiva radionica na kojoj ćemo poput malih istraživača krenuti u potragu za blagom.
Primijenit ćemo svo znanje koje smo stekli na našim radionicama i kroz pjesmice, zagonetke i razne
aktivnosti otkrit ćemo… A ne, nećemo vam to sada odati, samo znajte da nas čeka jedna uzbudljiva
potraga

 

UZRAST DJECE: od 4 do 6 godina
CIJENA CIKLUSA: 600 kn (79,63 €)
Popust na drugo dijete 30% na cjelokupni iznos.
VODITELJICE: Tihana Lipovec Fraculj i Tamara Vučković
MJESTO: Kreativni centar „Košnica“, Ratarska 10/1, Rudeš

Ciklus uključuje:

🎈5 radionica (na prvoj radionici prisustvuje roditelj uz dijete, na ostalima su prisutna samo djeca)
🎈2 voditeljice, više o voditeljicama na: https://vjezbaonicasrece.hr/o-nama/
🎈individualizirani pristup svakom djetetu
🎈 materijale i rekvizite za radionice
🎈osnažujući poklon za svako dijete

Upiti na: vjezbaonicasrece@gmail.com

Voditeljice će tijekom trajanja radionica u radu koristiti i certificirane kompetencije iz terapijskih vještina i tehnika, terapije igrom i mindfulness edukacije. 

.

CIKLUS SOCIOEMOCIONALNIH RADIONICA ZA DJECU NIŽIH RAZREDA

Teme kojima ćemo se baviti su:

SAMOKONTROLA
SAMOPOUZDANJE
ASERTIVNOST
ODGOVORNOST I EMPATIJA

Radionica traje dva školska sata. U radu ćemo se oslanjati na našu novu seriju slikovnica koje se bave navedenim socioemocionalnim kompetencijama i radit ćemo pomno odabrane aktivnosti.
Sve radionice vodit će dvije edukatorice: Tamara Vučković i Tihana Lipovec Fraculj.
Obje edukatorice imaju bogato iskustvo u radu s djecom, a na radionicama će koristiti i stečena znanja iz terapije igrom, terapijskih vještina i tehnika te dramskih tehnika.

Na radionicama dijete će dobiti:

– konkretne alate kako se nositi s vlastitim strahovima,
– jačat će zdravo samopouzdanje i samosvijest kroz osvještavanje svojih jakih strana i talenata,
– naučit će tehnike samokontrole za lakše nošenje s emocijama ljutnje i bijesa,
– razvijat će samomotivaciju za odgovoran odnos prema sebi i svojim obvezama.
– kroz dramske vježbe i igre uloga vježbat će asertivno zauzimanje za sebe i svoje potrebe pritom vodeći računa o porebama drugih,
– jačat će empatiju i pozitivan pogled prema životu.

 

Prijave i upiti na: vjezbaonicasrece@gmail.com
MOLIMO NAVESTI IME I PREZIME DJETETA TE UZRAST.