Vrijeme: 28.8. – 1.9. 2023.

Mjesto: Ratarska 10/1, Rudeš

SUPER JA školica intenzivan je ciklus radionica sreće na kojima razvijamo socio-emocionalne vještine djece. Danas znamo da su nam za sreću bitne vještine poput: samopouzdanja, samosvijesti, samoregulacije, empatije, asertivnosti i upravo su to teme naših radionica.

Ponedjeljak 28.8.

9.00 – okupljanje

9.00 – 10.00 – jutarnja meditacija, jutarnji ples sreće, mindfulness vježbe (na otvorenome)

10.00 – 10.15 – užina

10.15 – 11.00 – predstva “U društvu sa Srećom”

11.00 – 12.00 – radionica sreće, tema: samosvijest, samopouzdanje

Utorak 29.8.

9.00 – okupljanje

9.00 – 10.00 – jutarnja meditacija, jutarnji ples sreće, mindfulness vježbe (na otvorenome)

10.00 – 10.15 – užina

10.15 – 11.00 – radionica sreće, tema: ljutnja, samoregulacija

11.00 – 12.00 – dramska radionica

Srijeda 30.8.

9.00 – okupljanje

9.00 – 10.00 – jutarnja meditacija, jutarnji ples sreće, mindfulness vježbe ( na otvorenome)

10.00 – 10.15 – užina

10.15 – 11.00 – radionica sreće, tema: strah, samoregulacija

11.00 – 12.00 – glazbeno – likovna ekspresivna radionica (unutarnji svijet)

Četvrtak 31.8.

9.00 – okupljanje

9.00 – 10.00 – jutarnja meditacija, jutarnji ples sreće, mindfulness vježbe (na otvorenome)

10.00 – 10.15 – užina

10.15 – 11.00 – radionica sreće, tema: asertivnost, samopouzdanje

11.00 – 12.00 – radionica – emocije u pokretu

Petak 01.9.

9.00 – okupljanje

9.00 – 10.00 – jutarnja meditacija, jutarnji ples sreće, mindfulness vježbe (u vrtu, na otvorenome)

10.00 – 10.15 – užina

10.15 – 11.00 – radionica sreće, tema: empatija, optimizam

11.00 – 12.00 – poligon sreće i dodjela diploma

Program je namijenjen djeci uzrasta 6 do 9 godina.

Cijena: 100 €

Prijave u inbox ili na mail: vjezbaonicasrece@gmail.com

Broj polaznika je ograničen.

Više o voditeljicama na linku: https://vjezbaonicasrece.hr/o-nama/